Käyttöastemittauksen avulla tehokkuutta toimitiloihin

Sensors_Office_building

Tilojen käyttöaste kertoo, kuinka hyvin hyödynnät toimistosi tilat – ja missä on parantamisen varaa. Käyttöastemittaus ei ole vain trendi; se on järkevä investointi, joka maksaa itsensä takaisin kustannussäästöinä ja tehokkuutena. Käyttöastemittaus auttaa tunnistamaan, mitä tiloja todella tarvitset – ja mistä voit luopua.

MIKSI TILOJEN KÄYTTÖASTE ON TÄRKEÄ?

Käyttöastemittaus kerää tarkkaa tietoa työympäristön käytöstä ja sen käyttöasteesta. Mittauksella selvitetään, miten ja kuinka paljon toimistotilaa käytetään.  Tämä data voi paljastaa yllättäviä faktoja: ehkä jotkut alueet ovatkin alikäytöllä tai toiset ylikuormittuvat.

Me keräämme tiedot sensoreilla tai havainnoinnilla, antaen sinulle avaimet tilojen optimointiin.

VIISI SYYTÄ HYÖDYNTÄÄ KÄYTTÖASTEMITTAUKSEN DATAA

1. Tunnista alikäytetyt tilat
Mittaamalla tarkasti, kuinka paljon ja milloin eri tiloja käytetään, voit tunnistaa ne alueet toimistossasi, jotka ovat jatkuvasti alikäytöllä. Tämä tieto mahdollistaa näiden tilojen uudelleensuunnittelun, tehokkaamman käytön tai jopa niistä luopumisen, mikä suoraan vähentää tarpeettomia kiinteistökuluja.

2. Optimoi tilankäyttö
Käyttöastemittauksen avulla saat tietoa, joka auttaa optimoimaan tilankäytön. Esimerkiksi, jos havaitset, että kokoustilat ovat ylikäytöllä, mutta yksityisiä toimistoja on liikaa, voit muuntaa osan yksityistoimistoista lisää kokoustilaksi. Näin jokainen neliömetri työtilaa palvelee paremmin organisaation tarpeita.

3. Mahdollista  joustava työympäristö
Nykyajan työympäristöt vaativat joustavuutta. Käyttöastemittauksen avulla voit suunnitella ja toteuttaa joustavia työtiloja, jotka vastaavat työntekijöiden muuttuviin tarpeisiin ja työskentelytapoihin, kuten etätyö ja hybridityö. Joustavampi tilankäyttö lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja voi parantaa tuottavuutta.

4. Vähennä ylläpitokuluja
Alikäytöllä olevat tilat kuluttavat silti resursseja, kuten lämmitystä, jäähdytystä ja valaistusta. Kun tunnistat ja karsit alikäytetyt tilat tai teet niistä tehokkaampia, voit vähentää näitä ylläpitokuluja merkittävästi.

5. Tukea päätöksentekoon
Käyttöastemittaus antaa arvokasta tietoa, joka tukee päätöksentekoa toimitilojen tulevaisuuden tarpeiden suhteen. Tämän datan avulla voit tehdä perusteltuja investointeja tai muutoksia, jotka varmistavat, että toimitilasi vastaavat sekä nykyisiä että tulevaisuuden tarpeita tehokkaasti ja taloudellisesti.

RÄÄTÄLÖITYÄ APUA JOKAISEEN TARPEESEEN

Ymmärrämme, että jokaisen organisaation tarpeet ovat yksilölliset. Siksi tarjoamme kolme erilaista palvelumallia, jotka on suunniteltu vastaamaan erilaisiin tilankäytön optimointiin liittyviin vaatimuksiin.

A) Konsultointi

Tämä malli on suunniteltu organisaatioille, jotka haluavat ymmärtää paremmin olemassa olevan datansa avulla, miten heidän tilojaan käytetään. Palvelu sisältää:

  • Laadullinen ja määrällinen analyysi: Teemme syvällisen analyysin olemassa olevasta datastanne, mikä auttaa ymmärtämään tilojenne nykyistä käyttöastetta.
  • Suositukset tilankäytön kehittämiseen: Perustuen analyysiin, annamme kohdennettuja suosituksia tilojenne kehittämiseksi ja optimoinniksi.

B) Ketterä Mittaus

Jos olette valmiita ottamaan tilankäytön seurannan omiin käsiinne, mutta kaipaatte vielä ohjausta, tämä malli on teille. Se sisältää:

  • Mittauspisteiden ja raportointimallien luominen: Autamme luomaan mittauspisteet ja raportointimallit, jotka ovat räätälöityjä tarpeisiinne.
  • Itse mittaamisen opetus: Koulutamme tiiminne suorittamaan mittaukset itsenäisesti.
  • Tulosten analyysi ja läpikäynti: Analysoimme yhdessä keräämänne tiedot ja käymme läpi tulokset.
  • Suositukset tilankäytön kehittämiseen: Annamme suosituksia tilankäytön tehostamiseksi perustuen kerättyyn dataan.

C) Mittaus Palveluna

Tämä on meidän kattavin palvelumme, joka sisältää kaiken tarvittavan tilojen käyttöasteen tarkkaan mittaamiseen ja analysointiin. Palvelu sisältää:

  • Mittaus sensoreilla ja/tai analoogisesti: Suoritamme mittauksen joko modernilla sensoriteknologialla tai perinteisemmällä analoogisella menetelmällä, tai näiden yhdistelmällä. Sensorien asennus ja purku sisältyvät palveluun.
  • Tulosten analyysi ja läpikäynti: Käymme huolellisesti läpi kerätyn datan ja analysoimme tulokset yhdessä kanssanne.
  • Suositukset tilankäytön kehittämiseen: Antamme räätälöityjä suosituksia, miten voitte tehostaa tilankäyttöänne kerätyn tiedon pohjalta.

PÄÄTÖKSIÄ FAKTAN POHJALTA

Todellisen käyttöasteen ymmärtäminen ja sen pohjalta tehtävät päätökset johtavat tehokkaampaan tilankäyttöön, kustannussäästöihin ja paremmin työntekijöiden tarpeita vastaaviin työympäristöihin. Tämä tarkoittaa parempia ratkaisuja toimistotilojesi suhteen, olipa kyseessä tilojen uudelleenjärjestely tai uusien tilatarpeiden tunnistaminen.

Investoimalla käyttöastemittaukseen ja hyödyntämällä sen tarjoamia tietoja, organisaationne ei ainoastaan optimoi tilankäyttöään ja säästä kustannuksia, vaan myös osoittaa sitoutumista kestävään kehitykseen ja työntekijöidensä hyvinvointiin

Me Agile Workilla olemme erikoistuneet työympäristömuutoksiin, tilasuunnitteluun sekä muutosjohtamiseen. Ota meihin yhteyttä, niin aloitetaan!

Lisää luettavaa? Tutustu blogi-kirjoituksiimme aiheesta👇
Mitä maksaa työympäriston muutoshanke?
Miten suunnitellaan toimiva hybriditoimisto?