Mitä työympäristön suunnitteluun oikeasti sisältyy?


Kun toimitiloissa tehdään kokonaisvaltaisia uudistuksia, voi se aiheuttaa muutosvastarintaa tai vähintään uteliaisuutta tilan tulevissa käyttäjissä. Työympäristön tilasuunnittelu on pitkäkestoinen prosessi. Sen aikana tuotetaan valtava määrä piirustuksia ja dokumentteja, joilla pyritään viestimään tulevan työympäristön toiminnallisia ja tunnelmallisia ominaisuuksia. Tämän viestin tulisi tavoittaa tilan tulevat käyttäjät, urakoitsija, erikoissuunnittelijat ja muut yhteistyökumppanit. Mutta mitä nämä asiakirjat ovat ja miten niiden avulla saatetaan muutosprojekti onnistuneesti maaliin?

Luonnossuunnittelulla ketterästi liikkeelle

Suurissa ja pienissä yrityksissä työskentelee monen alan osaajia. Heidän tarpeensa ja työnteon tapansa vaihtelevat ja siksi tiloja suunniteltaessa on otettava huomioon useita muuttuvia tekijöitä. Suunnittelun ytimessä ovat ihmiset, joille muutoksen ei tulisi aiheuttaa harmia tai pään vaivaa.

Työympäristön visuaalinen ilme pyritään havainnollistamaan tilakonseptiesityksen avulla. Tavoitteena on tuottaa organisaatiolle yhtenäinen ohjeistus tilojen tyylillisistä ja toiminnallisista ratkaisuista. Tilakonseptiesitykseen sisältyvät tilatyypit ja niiden päävärit, tiloissa käytettävät kalusteet, varusteet ja materiaalit sekä tilatyyppien havainnekuvat.

3D-visualisoinnit ovat kaikille ymmärrettävä formaatti, mutta 3D-mallia voidaan tarkastella myös virtuaalitodellisuudessa virtuaalilaseja ja liikeohjaimia apuna käyttäen. Tässä keinotekoisessa maailmassa havaitaan nopeasti tilan toiminnalliset puutteet ja epäedulliset tilaratkaisut, joiden toteutuminen voidaan näin ennakolta ehkäistä.

3D-visualisoinnit toimivat suunnittelijan tukena myös projektin työpiirustuksia ja luetteloita laadittaessa. Kuvien pohjalta on helppo listata kalusteet ja materiaalit. Myös toteutuksesta vastaavalla tiimillä on selkeä kuva halutusta lopputuloksesta.

Kohti urakkavaihetta

Varsinainen tilasuunnittelu alkaa luonnosvaiheella, jossa pyritään nopeasti hahmottelemaan organisaation tarpeet ja niiden sijoittuminen tilaan. Tällöin pohjapiirustukseen merkitään suurpiirteiset varaukset yhteis- ja yksilötyöntiloille sekä kohtaamis- ja tukitiloille. Kalustus näissä alustavissa luonnoksissa on hyvinkin viitteellistä, mutta antaa alustavan käsityksen mitoituksesta.

Luonnosvaiheen jälkeen alkaa suunnittelutyön dokumentointi, josta erotetaan rakennusurakka omaksi kokonaisuudekseen. Rakennusurakassa toteutetaan tiloissa tarvittavat rakenteelliset muutokset, joita ovat muun muassa purkutyöt ja uusien seinien asennukset sekä LVI- ja sähkösuunnitelman muutokset (esimerkiksi uudet keittiöt ja saniteettitilojen päivitykset).

Näin ollen sisustusarkkitehdin tehtävä on dokumentoida suunnitelma niin selkeästi, että projektin kaikilla osapuolilla on yhtenäinen käsitys muutostyön laajuudesta. Dokumentit nimetään systemaattisesti ja listataan piirustusluetteloon, joka siis toimii suunnitteluaineiston sisällysluettelona.

Kalustesuunnittelulla maaliin

Urakkakilpailutukseen on hyvä sisällyttää myös materiaaliluettelo, joka hyvin laadittuna toimii rakennusselostuksen pohjana. Luettelot laaditaan huonekohtaisesti sisältäen alakaton, lattioiden ja seinäpintojen materiaaliratkaisut.

Rakennusurakan ohessa alkaa myös tilojen kaluste- ja kalustussuunnittelu. Julkisen tilan kalusteilta vaaditaan korkeaa laatua ja kulutuksen kestoa, kalustetoimittajalta taas kustannustehokkuutta ja toimitusvarmuutta. Siksi kilpailutusta varten kalustelistaus laaditaan alustavaksi niin, että toimittajalla on joustoa ehdottaa vastaavaakin tuotetta. Tuote- ja materiaalivalinnoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa projektin kokonaiskustannuksiin ja toimitusaikatauluihin.

Myös erikoiskalusteista, uusista saniteettitiloista ja keittiöistä laaditaan piirustukset ja materiaaliluettelointi, johon sisältyvät pintamateriaalit, laitteiden, kalusteiden ja varusteiden sekä valaisinten ja alustavien sähköpistorasioiden määrittely.

Työympäristömuutoksen kumppani

Kun työntekemisen tavat ja tilat muuttuvat, organisaation haasteena on henkilöstön sitouttaminen ja sopeuttaminen muutoksiin. Tämä valtava muutosprojekti vaatii onnistuakseen monialaista osaamista ja yhteistyötä.

Helpottaaksemme työympäristömuutoksen aloitusta, olemme lanseeranneet DesignVision-palvelun, jonka avulla saat nylytila analyysin, 3D-visualisoinnin tulevasta työympäristöstäsi sekä suositukset jatkosta.

Jos muutosprojekti on organisaatiossasi ajankohtainen ja kaipaat tiimiisi osaavaa kumppania, ota meihin yhteyttä!

ADDRESS 

 

Agile Work Oy 

Kuortaneenkatu 2 

00510 Helsinki

Finland  

Business ID: 2661604-9

CONTACT

 

E-mail:

contact@agilework.fi

 

Phone 

+358505427740 

INVOICING 

 

OPERATOR  

OpusCapita Solutions Oy 

E204503 

 

E-INVOICING

003726616049 

     

OVT / EDI 

003726616049