Mitattavaa muutosta - Tulisiko työympäristömuutosta mitata?


Me elämme mittaamisen keskellä. Nykyteknologia on tuonut mittaamisen osaksi arkipäiväämme ja jokaisen saataville. Älysormukset mittaavat unen laatuamme ja aktiivisuusrannekkeet kertovat päivittäisestä liikunnastamme. Myös muutoksen vaikuttavuuden mittaaminen tarjoaa meille hyödyllistä dataa ja mahdollistaa tiedolla johtamisen. Muutostarve voidaan parhaiten viestiäperustella luomalla visio halutusta tulevaisuudesta. Mittaaminen on keskeisessä roolissa tämän vision luomisessa. Määrittelemällä selkeät mittarit luodaan henkilöstölle selkeä kuva tavoitteista ja muutoksen kautta saavutettavista hyödyistä, näin henkilöstön sitouttaminen muutosprosessiin on paljon tehokkaampaa. Työympäristömuutoksessa tulisi mitata ja tutkia niin määrällisiä kuin laadullisia asioita. Määrällisellä mittaamisella voidaan tehostaa toimintaa ja esimerkiksi optimoida tilan käyttöä. Laadullisella mittaamisella taas pystytään kehittämään työntekijäkokemusta ja luomaan työntekijöille parhaaseen suoritukseen kannustava ympäristö. 1. Mittaa muutosta - johda tiedolla.
 2. Ajattele mittareita strategisella, toiminnallisella ja henkilökohtaisellan tasolla.
 3. Selkeät mittarit auttavat henkilökunnan sitouttamisessa muutoksessa.
 4. Osallista ja kommunikoi avoimesti tavoitteista ja tuloksista.
 5. Muutos on jatkuvaa ja sitä tulisi myös mitata jatkuvasti.
 Agile Workin Antti Pitkänen keskusteli Rapalin Pontus Kihlmanin kanssa työympäristömuutoksesta ja erityisesti muutoksen mittaamisesta. Katso mitä muutosjohtamisen asiantuntija ajatteli aiheesta:

ADDRESS 

 

Agile Work Oy 

Kuortaneenkatu 2 

00510 Helsinki

Finland  

Business ID: 2661604-9

CONTACT

 

E-mail:

contact@agilework.fi

 

Phone 

+358505427740 

INVOICING 

 

OPERATOR  

OpusCapita Solutions Oy 

E204503 

 

E-INVOICING

003726616049 

     

OVT / EDI 

003726616049