Valkokaulustyöläisten luovasta tuhosta IT-ratkaisujen käyttäjälähtöisyyteen ja kokonaisvaltaiseen mu


Osallistuin viime viikolla Dell Technologies Forumiin Helsingin Messukeskuksessa, jossa tärkeimmiksi teemoiksi nousi digitalisaatio, IT- ja, työn tekemisen muutos - ajasta, paikasta ja työvälineistä riippumaton työ - sekä muutoksen tekemisen tietoturvallisesti.

Digitalisaatio ei vielä yritysten ytimessä

Dellin maailmanlaajuinen Digital Transformation Index -tutkimus paljastaa, että yllättävän moni suomalainen yritys tuskailee liiketoiminnan digitalisaation kanssa. Tutkimuksen vastaajista 60 % kuuluu joukkoon, jolla on toistaiseksi vain vähän tai ei lainkaan investointeja liiketoiminnan digitalisointiin. Tulos on huolestuttava ja pelkona on, että suomalaiset yritykset jäävät kehityksessä muita maita jälkeen. Valoa on kuitenkin näkyvissä tunnelin päässä, sillä moni yritys kuitenkin hyödyntää jo nyt digitaalisia ratkaisuja palveluissaan ja tuotteissaan ja suunnittelee uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Valkokaulutyöläisten luova tuho

Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja Aalto EE:n toimitusjohtaja Pekka Mattilan innostava ja ajatuksia herättävä puheenvuoro käsitteli tulevaisuuden työtä, sen ilmiöitä, muutoskyvykkyyden ja metataitojen arvoa sekä työyhteisöjen muutosten kaavoja. Herättävintä oli Mattilan teesi valkokaulustyöläisten luovasta tuhosta, jossa perinteinen toimihenkilö- ja asiantuntijatyö on jo muuttunut ja muuttumassa suuremmassa määrin koneiden hoidettavaksi ja siirtyminen vähemmistön yhteiskuntaan ja aikaan, jossa jokaisen työpanosta ei enää tarvita ja jossa pienempi joukko tekee tuottavaa työtä. Ajatus tuntuu kovin utopistiselta, mutta samaan aikaan on aika realistinen. Huomaan ainakin itse miettiväni ettei asia nyt ainakaan minua koske, vaikka todennäköisesti se juuri niin tekee. Olemmeko yksilöinä valmistautuneet tämänkaltaiseen muutokseen entä miten on yhteiskunnan laita? Tilanteen tuomia haasteita, vaikutuksia ja ratkaisuja tulisi pohtia per heti ja yhteiskunnan eri tasoilla: politiikassa, elinkeinoelämässä, koulutuksessa, yksilötasolla.

IT-ratkaisujen käyttäjälähtöisyys

Päivän annista muutoin jäi mieleen käymäni mielenkiintoinen keskustelu Dellin Future Learning Environments Team Leadin Sami Kuorilehdon kanssa tulevaisuuden luokkahuoneesta ja sen teknologisista ratkaisuista. Opettajat näyttävät tarvitsevan paljon tukea ja koulutusta uusien teknologioiden käyttöönotossa. Kouluihin tulisi saada ratkaisuja, jotka olisi mahdollisimman helppo käyttää niin opettajien kuin oppilaiden ja opiskelijoiden. Lisäksi oli kiinnostava huomata, kuinka myös Dell hyödyntää samantyyppisiä työntekijäpersoonia kuin mitä Agile Work on käyttänyt määrittääkseen asiakkaidensa työntekijöille oikeanlaiset, kunkin työntekemisen tapoihin sopivat teknologiset laiteratkaisut. Olin myös iloinen, kun VM Waren Santeri Stolt totesi esityksessään, että IT-ratkaisujen vaikutus tulisi mitata ennemmin käyttäjäkokemuksen kuin kulujen perusteella. Hienoa, että UX on rantautumassa myös IT-ratkaisuihin.

Kokonaisvaltainen muutoksen tarkastelu

Asia, jota jäin pohtimaan tilaisuuden jälkeen ja jota mietimme työssämme joka päivä on, kuinka muutosta tulisi lähestyä ja johtaa kokonaisuvaltaisesti - niin sosiaalisen, fyysisen ja digitaalisen muutoksen näkökulmasta. Muutos vaatii monen eri asiantuntijan panosta ja yrityksen eri yksiköiden yhteistyötä. Kuten Pekka Mattilakin totesi puheenvuorossaan, muutosta ei tulisi tarkastella pelkästään teknisen järjestelmän muutoksena. Toivon, että tämä viesti meni perille myös päivän IT-painotteiselle yleisölle.

ADDRESS 

 

Agile Work Oy 

Kuortaneenkatu 2 

00510 Helsinki

Finland  

Business ID: 2661604-9

CONTACT

 

E-mail:

contact@agilework.fi

 

Phone 

+358505427740 

INVOICING 

 

OPERATOR  

OpusCapita Solutions Oy 

E204503 

 

E-INVOICING

003726616049 

     

OVT / EDI 

003726616049