Airbus Finlandin pääkonttorin kokonaisvaltainen muutos

Airbusin työympäristöhankkeessa oli kyse nykyisen työtilojen sekä -tapojen uudistamisesta tukemaan tulevaisuuden työskentelytapoja ja parantamaan työntekijöiden kokemusta. Agile Work valittiin suunnittelemaan ja toteuttamaan Airbus Finlandin Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevan pääkonttorin kokonaisvaltainen muutos tukeamaan yrityksen tavoitetta nykyaikaistaa ja päivittää työympäristöään.

Airbus on Euroopan suurin ilmailu- ja avaruusteknologiayritys, joka on edelläkävijä ilmailu-, viestintä- ja puolustusteknologian alalla. Suomessa Airbus työllistää yli 340 henkilöä kahdessa toimipisteessä, Helsingissä ja Jyväskylässä, ja on yksi Suomen 30 suurimmasta tuotekehittäjästä noin 30 miljoonan euron vuotuisilla investoinneilla.

Työkulttuurin ja fyysisen ympäristön samanaikainen muutos

Kaikilla yrityksillä ei ole samoja tarpeita, mutta näinä pandemian jälkeisinä aikoina kaikkien yritysten on syytä  pohtia tarkkaan työnsä organisointia ja sitä, millaisia työtiloja ne tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa.

Airbus Finlandin osalta nykyisen kiinteistön sijaintia ja yleisiä puitteita pidettiin hyvinä. Muuttoa uusiin tiloihin ei siis tarvittu, vaan nykyisiä tiloja oli pikemminkin elvytettävä ja järjestettävä uudelleen vastaamaan uusia työskentelytapoja ja hybridiajan uusia vaatimuksia. Parhaatkin työtilat ovat kuitenkin vain väline, jolla tuetaan yrityskulttuuria ja työskentelytapoja, joten työympäristomuutoksen tulee kehittää myös organisaatiokulttuuria ja suunnitella uudelleen työtapoja, ei pelkästään tiloja. Aivan kuten tässä hankkeessa tehtiin.

Airbus_corner

Yhteistyötä sidosryhmien välillä

Hanke käynnistettiin pandemian keskellä vuoden 2020 alkupuolella, ja se toteutettiin täysin etänä. Aikataulu oli hankkeen laajuuteen nähden kohtuullisen kunnianhimoinen. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kiinteistön omistajan (Keva) edustajan ja muiden teknisten palvelujen tarjoajien kanssa.

Omistajan puolelta mukana oli laaja projektiryhmä, ja tilojen luonnosvaihtoehdoista keskusteltiin aktiivisesti Agile Workin mahdollistamalla digitaalisella yhteistyöalustalla (Howspace). Projektin alkuvaiheessa sujuva ja nopea keskustelu on kriittinen tekijä projektin etenemisen varmistamiseksi. On tärkeää vaihtaa tietoa nopeasti ja saada välittömiä vastauksia luonnoksiin. Digitaalisella yhteistyöalustalla tieto kulkee vaivattomasti mukana oleville osapuolille, ja kaikki voivat seurata projektin etenemistä, toisin kuin perinteisessä sähköpostiviestinnässä, jossa ihmiset jäävät helposti viestiketjujen ulkopuolelle ja keskustelut ajautuvat sivuraiteille.

Airbus_yellow

Osallistava prosessi helpottamaan muutosta

Hanke alkoi määritysvaiheella, jossa selvitettiin nykytila ja tarpeet. Itse muutosprojekti koostui useista osahankkeista, sillä uusien työtapojen ja tilamuutoksen lisäksi otettava huomioon uudet tietotekniikka-, AV- ja hybridityöratkaisut.

Oli suuri askel siirtyä nimetyistä työpisteistä ja henkilökohtaisista laitteista jaettuun työasemaympäristöön ja täysin joustavaan työympäristöratkaisuun. Toimivan ja turvallisen työympäristön kehittäminen edellyttää käyttäjien osallistumista suunnitteluprosessiin. Koska työskentelytavoissa sekä työtiloissa oli odotettavissa merkittäviä muutoksia, koko hankkeen aikana hyödynnettiin osallistavaa suunnitteluprosessia.

Airbus_legs

Inspiraatiota yläilmoista

Hankkeen johtava sisustusarkkitehti Henna Lehtinen kertoo, miten tila suunniteltiin vastaamaan työntekijöiden erilaisia profiileja ja työvaatimuksia ja miten inspiraatio teemaan saatiin ilmakuvasta, tilat muodostavat kuin maiseman lentokoneesta katsottuna.

”Sisätiloissa voi kokea neljä erilaista aluetta; värikkään maaseutualueen yhteisöllisine aktiviteetteineen ja vilskeineen, rantamaiseman rauhoittavan ilmapiirin keskittymistä vaativaan työskentelyyn, kaupunkialueen kaiken vuorovaikutuksen keskipisteenä ja futuristisen kosmisen tilan koulutukseen ja tekniseen testaukseen. Jokaisella vyöhykkeellä on omat visuaaliset ominaispiirteensä ja tunnelmansa, jotka ohjaavat käyttäjiä tilojen läpi. Varsinaisen käytön tueksi luotiin selkeät talon pelisäännöt, jotka heijastavat näitä teemoja.”

AB_collage

Joustavaa tilaa jokaiselle

Lähes koko toimisto on joustavaa tilaa kaikkien käyttöön, ja työntekijät voivat valita itselleen sopivimman työtilan. Työpisteitä ja kokoushuoneita voi varata varausjärjestelmän kautta, ja tiloissa on antureita, jotka seuraavat tilan käyttöä reaaliaikaisesti.

Podeja käytetään pääasiassa tilapäisesti, ja ne palvelevat akuuttia tarvetta, kun puhelin soi tai tarvitaan luottamuksellista keskustelua. Myös varaamattomat, vapaasti käytettävissä olevat työpisteet lisäävät osaltaan säilytystilan tarvetta. Jokaisella vyöhykkeellä on sisääntuloalue, jossa on lokero henkilökohtaisille tavaroille, ja lisäksi tiimien säilytysratkaisut on keskitetty, jotta ne eivät ole sidottuja työpisteisiin.

Airbus_green_pod

Innostunut käyttöönotto

Uudistetut tilat otettiin suurimmilta osin käyttöön vuoden 2021 lopulla. Tämän suuren projektin viimeiset tilat valmistuvat kesällä 2022.

Airbusin työntekijöiden ensireaktio on ollut innostunut, erityisesti tiimit ja käyttäjät ovat arvostaneet suuresti iloisia värimaailmoja, tilateemoja ja lisääntynyttä joustavuutta.

Airbus_lounge