Avoin ja innovatiivinen Visma Campus

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Rautatalon uudistushanke lähti liikkeelle pian pandemian synkimmän aallon jälkeen. Visma Finlandin kunnianhimoisena tavoitteena oli luoda avoin ja innovatiivinen toimisto, Visma Campus, joka yhdistää talon kaikki kerrokset ja toimii avoimena työtilana Visman työntekijöille ja asiakkaille.

Visma on johtava liiketoiminnan ydinohjelmistojen toimittaja. Visma tarjoaa liiketoimintakriittisiä pilviohjelmistoja yli miljoonalle pienyritykselle, keskisuurelle ja suurelle yritykselle sekä julkisen sektorin asiakkaalle Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Visma-konserniin kuuluu yli 200 yritystä yli 20 maassa eri puolilla maailmaa. Visman ydinliiketoiminta Suomessa koostuu useista tytäryhtiöistä.

Yhteistä visiota fasilitoimassa

Visman Rautatalon uudistushanke käynnistyi laajalla nykytila-analyysillä, jonka avulla kerätty tieto auttoi luomaan selkeän vision työympäristöstä joka parhaiten vastaisi Visman tulevaisuuden tavoitteisiin ja haasteisiin. Pandemian myötä tapa tehdä töitä oli muuttunut ja tilojen uudistuksen tavoitteena oli tukea tätä muutosta.

Visma Finland koostuu useasta yrityksestä, joista kullakin on oma johtonsa ja omat ominaisuutensa. Koska muutos vaikutti koko Rautatalon kiinteistöön ja siten kaikkiin siinä työskenteleviin osastoihin, oli tärkeää luoda yhteinen visio huomioiden osastojen eri tarpeet.

Saadaksemme kokonaiskuvan ja käsityksen organisaation kulttuurista ja toimintatavoista, tulevaisuuden visiosta ja muutoksen tavoitteista järjestimme

  • haastatteluja tärkeimmille sidosryhmille
  • kyselyitä työntekijöille sekä
  • työpajoja työympäristömuutosta suunnittelevalle ydintiimille.

Visma Campus Rautatalo Keskuskatu Logo meeting room

Pilotoimalla ja osallistaen kohti muutosta

Visman uudella campuksella haluttiin pilotoida uusia työn tekemisen tapoja ja varmistaa tilojen muuntojoustavuus myös tulevaisuudessa. Omista työpisteistä luovuttiin ja työpisteiden määrä väheni merkittävästi. Uudistettuihin tiloihin suunniteltiin useita erilaisia yhteistyötä tukevia alueita, minkä lisäksi erikokoiset muunneltavat, äänieristetyt työtilat tukevat monipuolisesti hybridityötä. 

Fyysisen tilamuutoksen myötä myös teknologia päivitettiin tukemaan virtuaalista vierailijakokemusta. Tavoitteena oli laadukas tapahtumien suoratoisto ja työpajojen saumaton toteutus myös etäyhteyksin.

Visma Campus Community lounge bug screen

Visma Campus Rautatalo lamp detail

Visma Campus Rautatalo teal kitchen

Visma Campus Rautatalo lounge detail 02

Visma Campus Rautatalo Lounge detail

Rakennuksen historia inspiraation lähteenä

Rautataloa suunniteltiin kokonaisuutena, jossa eri kerrokset palvelisivat eri käyttötarkoitusta ja toimisto kokonaisuudessaan olisi monipuolinen ja houkutteleva. Pilottikerroksia oli kolme, joista suunnittelun pääpaino oli 2. kerroksen uudistuksessa. Kerrokseen suunniteltiin vierailijoille avoin Visitor Lounge, 20-30 hengen tapahtumatila Community Space ja useita erilaisia kokoustiloja. Näkyvyys Helsingin Keskuskadulle loi mahdollisuuden esitellä Visman toimintaa myös ulospäin. 

”Koska Rautatalo on Alvar Aallon suunnittelema ja valtioneuvoston suojelema rakennus, sisustuskonsepti luotiin arkkitehdin perintöä kunnioittaen. Sisustusmateriaaleiksi valikoitui muun muassa messinki ja marmori, joita löytyy myös rakennuksen yleisistä tiloista. Kalustevalinnoissa suosittiin Aallon klassikoita”, kertoo sisustuskonseptista vastannut Agile Workin sisustusarkkitehti Ida Broms.

Visma Campus Rautatalo Aalto book

Muutosprosessi oli meille iso, mutta se kannatti, sillä toimintatapojen muutos toi meille kaivattua muuntojoustavuutta tiloihin. Koemme, että tilat myös tukevat kohtaamisia huomattavasti paremmin.

Eliisa Valkonen, People and Culture Director, Visma Finland

Ketterästi kehittäen eteenpäin

Nyt tässä laajassa työympäristön muutoshankkeessa on edetty vaiheeseen, jossa iso osa uudistetuista tiloista on valmistunut ja otettu käyttöön.

Pilottiprojektin myötä syntyi Visman sisustuskonsepti sekä konseptikirja, jossa tiivistyvät tilakonseptin periaatteet. Konseptikirjan tavoitteena on ohjata Visman toimitilojen suunnittelua tulevissa projekteissa. Nyt näitä periaatteita sovelletaan Rautatalon 7. kerrokseen, joka valmistuu keväällä 2023.

Visma Campus Rautatalo Blue lounge general view

Visma Campus Rautatalo kitchen