Työympäristö­konsepti tukemaan Blueforsin kasvua

Bluefors ennakoi tulevaa kasvuaan uudistamalla tilojaan. Tiedettiin, että kulttuuri ja toimintatavat tulisivat muuttumaan henkilöstön kasvaessa ja tämä haluttiin huomioida työympäristö ratkaisuissa jo suunnitteluvaiheessa. Siksi luotiin myös työympäristö­konsepti tukemaan Blueforsin kasvua. Tilakonseptin keskeiseksi elementiksi muodostui henkilöstöravintola, joka tukee monipuolisesti Blueforsin uutta yrityskulttuuria.

Hankkeessa yhdistyi ammattimainen projektinjohto, rakentamiskonsultointi sekä näkemysellinen suunnittelu.  Tämä laaja työympäristömuutoshanke voitti pääsarjan vuoden 2022 Työympäristöteko -kilpailussa.

Vuonna 2008 perustettu Bluefors on erikoistunut matalien lämpötilojen mittausjärjestelmiin, joita hyödynnetään muun muassa kvanttitietokoneiden kehittämisessä, informaatioteknologiassa, hiukkasfysiikassa ja radioastronomiassa. Yritys on alansa markkinajohtaja.

Laaja kehitysprojekti sekä saneeraushanke

Blueforsin tilojen laajamittainen kehitysprojekti lähti liikkeelle vuoden 2018 alussa. Syksyllä Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevassa kiinteistössä saneerattiin jo hyvää vauhtia teollisuushallia, jonka toinen kerros oli tarkoitus muuttaa kokonaisuudessaan toimisto- ja tuotantotiloiksi. Huikean 30 prosentin vuosivauhtia kasvava yritys tarvitsi nopeasti lisää tilaa.

Henkilöstön kasvaessa ja saneerauksen edetessä myös tarve kehittää yrityksen työkulttuuria tuli ajankohtaiseksi. Lisäksi Bluefors kaipasi yleistä tilakonseptia, joka tukisi yrityksen identiteettiä tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvänä kansainvälisenä kasvuyrityksenä.

“Aavistimme, että Bluefors tulee kasvamaan paljon ja halusimme luoda pohjan sekä tilaratkaisut, jotka mahdollistavat kasvun. Halusimme miettiä miten työpäiviä vietetään isommalla porukalla. Vanhoissa tiloissa ei ollut paikkaa mihin kaikki olisivat mahtuneet syömään ja adhoc-neuvottelutiloista oli pulaa”, Blueforsin brändijohtaja Ingela Waismaa kuvaa tilannetta ennen uudistusta.

Bluefors_highres_12

Tähdättiin korkealle, ei tyydytty standardiratkaisuihin

Agile Work vastasi rakennuttamiskonsultoinnista suunnittelupalveluihin ja toteutuksen läpiviemiseen. 

“Kaikki projektit perustuvat luottamukselle ja hyvälle tiimityölle. Järjestelmällisesti ja systemaattisesti johdetun suunnittelun lopputulos on korkealaatuinen ja toteutuskelpoinen, näin ollen urakkatarjousten laskeminen on huomattavasti tarkempaa ja vältytään yllätyksiltä sekä pysytään aikataulussa ja budjetissa. Mahdottomien asioiden ratkaiseminen innostaa ja on ollut hienoa päästä ammentamaan myös Blueforsin osaamisesta”, kertoo Agile Workin hankkeen projektipäällikkönä toimiva Tommi Lydman.

Agile Work loi Blueforsille täysin uudenlaisen työympäristökonseptin. Yhdessä asiakkaan kanssa pohdittiin, minkälainen tilakonsepti tukisi parhaiten yrityksen identiteettiä kansainvälisenä ja tiedekeskeisenä organisaationa. Suunnittelussa ei tyydytty standardiratkaisuihin vaan koko tiimiä haastettiin luomaan todella korkeatasoinen lopputulos. Brändivärit saivat näkyä sisustuksessa, jossa lämmin puu yhdistyi viileisiin sinisen sävyihin.

Bluefors_meeting

Työkulttuurin uudistus

Yksi keskeisistä uudistuksista on saneerattuihin tiloihin kesäkuussa avautunut yhteiskäyttöinen henkilöstöravintola, joka tarvittaessa muuntautuu erilaisia tapahtumia tukevaksi alustaksi. 

Ravintola soveltuu mitoitukseltaan isoille ryhmille ja on varusteltu huipputason audiovisuaalisella tekniikalla. Uusissa tiloissa järjestetään myös kierroksia vierailijoille joten vierailijakokemuksen parantaminen ja yrityksen toiminnan läpinäkyvyys olivat uudistuksen keskeisiä tavoitteita. 

Henkilöstö siirtyi saneerauksen myötä uuteen työkulttuuriin. Omista työhuoneista muutettiin avoimeen monitilatoimistoon, minkä tavoitteena on parantaa yksiköiden välistä vuorovaikutusta. Toimistotilojen yhteyteen suunniteltiin useita neuvottelu- ja yksilötyötiloja, jotka ovat varausjärjestelmän kautta koko henkilöstön käytössä.

“Suunnittelijana parasta oli, että kaikki tehtiin pieteetillä. Bluefors asetti korkeat standardit työympäristölle ja niissä pysyttiin. Oli hienoa, että sisustussuunnittelijaa kohtaan oli korkea luotto ja suunnitelmat toteutettiin piirustusten mukaisesti”, kuvaa Agile Workin sisustusarkkitehti Ida Broms

Agile_Work_Bluefors_03

Virtuaalitodellisuus osana prosessia

Uusien tilojen suunnitelmat esiteltiin asiakkaalle ja henkilöstölle 3D-visualisointien avulla. 3D-visualisointien ansiosta myös erikoissuunnittelijoille (valaistus, sähkö, lvi yms.) syntyi yhtenäinen käsitys halutusta lopputuloksesta. 

Uudet toimisto- ja tuotantotilat esiteltiin myös virtuaalimallin avulla. VR-mallissa asiakas pystyi liikkumaan koko tilassa ja hahmottamaan nopeasti kokonaisuutta. VR-työpajan pohjalta kerättiin arvokasta palautetta, jonka avulla hiottiin vielä yksityiskohtia ja tehtiin lopullisia materiaaliratkaisuja.

Asiakkaan näkökulmasta rakennusteknisesti haastava projekti saatiin vietyä ansiokkaasti läpi ja lopputulos saa Waismaalta kiitosta: “Nyt käytössämme on useanlaisia tiloja niin isommista neukkareista pienempiin muutaman hengen focus tiloihin. Ravintolamme on toiminnan sielu, sen ydin. Se on paikka, jossa kohdataan ja kokoonnutaan yhteen”. 

AW_Bluefors_Reception_3D