Työympäristön ja työntekijä­kokemuksen ketterä kehittäminen

Matkahuollon lauttasaaressa sijainnut pääkonttori koostui pääosin yksittäisistä toimistoista, jotka sijaitsivat viidessä eri kerroksessa. Kaikilla työntekijöillä on nimetyt työpisteet sekä usealla omat työhuoneet. Tilojen käyttöasteet oli suhteellisen alhaiset eikä työympäristö tukenut yrityksen uudistunutta strategiaa ja visiota.

Loppuvuodesta  2018 Matkahuolto teki päätöksen pääkonttorin muutosta Helsingin Lauttasaaresta keskustaan. Uuden työympäristön luominen tarjosi hyvän tilaisuuden lähteä  kehittämään työntekijäkokemuksta sekä rakentamaan uutta työkulttuuria ja tapaa tehdä töitä.

Työntekijöiden tukeminen muutoksessa osallistamalla prosessiin

Yhdeksi projektin tärkeimmäksi tekijäksi nostettiin työntekijöiden osallistaminen. Matkahuollolla isolla osalla työntekijöistä oli pitkä työhistoria yrityksessä ja oli erittäin tärkeää, että henkilöstöä tuetaan muutoksessa osallistaen heitä prosessin eri vaiheessa.  

Tilasuunnittelun, sekä Matkahuollon uuden strategian ja vision, tueksi tuotettiin ymmärrystä työntekijöistä, heidän tarpeistaan sekä haasteistaan. Henkilöstöä osallistettiin ja haastettiin luomaan uudesta työympäristöstä toiminnallinen ja inspiroiva kokonaisuus. Matkahuollolla ei oltu aikaisemmin osallistettu henkilökuntaa työympäristön suunnitteluun, mutta nyt päästiin sukeltamaan syvähaastatteluiden ja kokemustyöpajojen pariin.

Määritysvaiheessa henkilökunnalta saadulla tiedolla ja ymmärryksellä oli merkittävä rooli projektin onnistumisessa ja loppu tuloksessa.

photo 6

Työympäristömuutos projektin tuloksena Matkahuolto muutti uuteen toimitilaan kesällä 2019. Matkahuollolle muutos on ollut osa isompaa muutos kokonaisuutta ja tällä kokonaisvaltaisella muutoksella pystyttiin kasvattamaan yhteistyötä eri osastojen ja tiimien kesken, parantamaan henkilöstön ja johdon välistä kommunikaatiota sekä luomaan entistä parempi  työntekijäkokemus sekä lisäämään työhyvinvointia.

Tämä kaikki on vaikuttanut positiivisesti Matkahuollon brändiin yrityksenä sekä työnantajana.

2H1A5094- Edited by GA