NCC:n ketterä työympäristömuutos

Services

Workplace Design
Service Design

More Services

Workplace Design Service Design

NCC Property Development Oy oli tehnyt päätöksen toimistonsa muutosta samassa kiinteistössä uusiin tiloihin. Työympäristömuutoksen aikana haluttiin kehittää myös työntekijäkokemusta, sekä rakentaa uutta työkulttuuria.  Pilotointi nousi projektin tärkeäksi osaksi sillä NCC PD:N uuden toimiston on tarkoitus toimia myös esimerkkinä uudenlaisesta, modernista työympäristöstöstä NCC:n sisällä sekä asiakkaiden suuntaan. 

Samanaikaisesti Agile Work pääsi pilotoimaan ketteriä työympäristömuutos palveluitaan ja jatkamaan jo aikaisemmin alkanutta strategista yhteistyötä NCC:n kanssa. 

Tavoitteena työympäristön ja työntekijäkokemuksen kehittäminen

Työympäristömuutos koski noin 20:tä NCC:n henkilöstön jäsentä, jotka olivat aikaisemmin työskennelleet avokonttorissa, omilla työpisteillään. Tila koettiin kuitenkin vanhanaikaiseksi, eikä se tukenut toimintaa. Tärkeä osa projektia oli avoimen ja keskustelevan ilmapiirin synnyttäminen. Muutos haluttiin toteuttaa osallistamalla henkilöstöä yhteiskehittämisen keinoin. Hankkeen aluksi järjestettiin johdon ja henkilöstön työpajoja sekä haastatteluita. Henkilöstön osallistamisen kautta pystyttiin määrittämään keskeiset kehityskohteet, ja toiveet uutta tilaa kohtaan. Tärkeimpinä asioina nousivat esiin toiveet modernimmasta tilasta, joka tukisi niin sisäistä kuin ulkoista yhteistyötä, parantaisi vierailijakokemusta, tukisi tiimityöskentelyä ja olisi muuntojoustava sekä kodinomaisempi. “ Halusimme päivittää tilamme vastaamaan nykypäivän tarpeita, napakoittaa tilankäyttöä ja monipuolistaa tilatarjontaamme tukemaan erilaisia työtehtäviä. Tavoitteena oli kehittää tilojamme vahvistamaan kulttuuriamme ja toisinpäin. Halusimme myös olla ylpeitä kotipesästämme ja mahdollistaa erilaiset kokeilut. Tärkeää oli myös kannustaa arjen taukoliikuntaan sekä kujeiluun. Viihtyvyys työssä ja työtilat paranivatkin pulssi-kyselyssä verrattuna edelliseen vuoteen. “ kertoo NCC:n kehityshippi Eelis Rytkönen.

NCC_hires_01

Muuntojoustavat tilat yhteisöllisyyden tueksi

Uutta työympäristöä suunniteltaessa on tärkeää, että käyttäjät todella tuntevat tilan omakseen. Suunnitteluvaiheessa tulevaa työympäristöä esiteltiin henkilöstölle hyödyntäen virtuaalitodellisuutta ja yhteisiä pelisääntöjä luotiin digitaalisen fasilitoinnin avulla. NCC:n uusi toimitila on avoin ja joustava tila, joka luo moninaiset puitteet yhteistyölle ja muuntuu käyttäjiensä tarpeen mukaan. Muokattavat tiimi- ja projektitilat sopivat luottamuksellisiin kokouksiin, ideointiin ja esityksiin. Yhteinen “olohuone” soveltuu moninaisiin aktiviteetteihin ja ajaton, rouhea sisustus tukee uutta työkulttuuria. NCC.n sisältä löytyi projektin aikana yllättävää osaamista, kun NCC Property Developmentin Senior Developer Heikki Alén piirsi tilan oviin tulleet tunnukset. “ Halusimme rikkoa konservatiivista ajattelua ja tuoda tilaan ripauksen omaa meininkiämme. Olemme avoin ja välitön työyhteisö, jossa ei poteroiduta vaan tuetaan toisiamme ja jaetaan tietoa ja osaamista avoimesti” kuvaa Heikki.

NCC_hires_09

NCC ja Agile Work yhteistyö

Agile Work on toiminut vuodesta 2019 NCC PD:n kumppanina. ​ Yhteistyö keskittyy uusien toimitilakiinteistöjen ja työympäristöjen kehittämiseen. Agile Work tarjoaa NCC:lle ja heidän asiakkaille mm. tukea työympäristökehittämiseen, tarveselvityksiä, työympäristösuunnittelua, palvelumuotoilua sekä yhteiskehittämistä sidosryhmien kanssa. ​ Yhteistyö pohjautuu molemminpuoliseen luottamukseen, kokeiluun ja jatkuvaan kehittämiseen.

NCC_hires_05