Koulutuslaitos muutoksessa

Hyrialla on parhaillaan käynnissä iso uudistus kiinteistöjensä kanssa. Hyria on monialainen oppilaitos, joka tarjoaa ammatillista koulutusta.

Sen kuusi pääkampusta sijaitsevat Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Hyria valitsi Agile Workin auttamaan Hyvinkään Kauppalankadun kampuksen kehittämisessä. Tavoitteena oli luoda joustava oppimisympäristö vastaamaan nykypäivän muuttuviin vaatimuksiin.

Hyrian tavoitteena on olla ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja nykyaikainen toimija. Kumppaniksi muutokseen valittiin toimija joka pystyi haastamaan ja miettimään toimintaa uudella tavalla.

Nykytilan analysoinnista ratkaisuihin

Oli melko nopeasti selvää, että hanke ei koskenut vain yhtä kampusta Hyvinkäällä, vaan että Hyria tarvitsi laajemman työympäristöstrategian ja suuntaviivat, joita he voisivat noudattaa kaikkien kampustensa yleisessä kehittämisessä.

Lisäksi haastattelimme Kauppalankadun kampuksen opinto-ohjelmien johtajia saadaksemme ymmärrystä eri toimijoista ja toiminnasta, nykyisistä työskentely-, opiskelu- ja oppimistavoista sekä kampuksen kulttuurista ja ilmapiiristä. Seuraavaksi järjestimme 3 työntekijäkokemustyöpajaa – yhden opiskelijoiden, toisen opettajien ja kolmannen kampuksen muun tärkeän henkilöstön kanssa – kartoittaaksemme heidän käyttäjäpolkuaan, työskentelytapojaan ja kohtaamiaan haasteita.

AW_Hyria_2_krs_00

Osallistavaa suunnittelua

Haastattelujen, keskustelujen ja havaintojen pohjalta loimme yhteensä 6 erilaista persoonaa, jotka kuvaavat elämää ja toimintaa kampuksella. Näitä persoonia hyödynnettiinkahdessa suunnittelusprinttyöpajassa.

Työpajan osallistujat olivat koulun eri toimijoita: opiskelijoita, opettajia ja opiskelijapalveluissa työskenteleviä henkilöitä. Ensimmäisessä työpajassa käsittelimme kampuksen nykyistä ulkoasua ja kartoitimme kampuksella työskentelyn, opiskelun ja siellä olemisen haasteita ja kipupisteitä ja aloimme jo miettiä ratkaisuja: mitä toimintoja on tuettava, millaisia ​​erilaisia ​​ympäristöjä, vyöhykkeitä ja paikkatyyppejä tullaan tarvitsemaan. Laadimme ensimmäisen työpaikkastrategian konseptin, joka sisältää tärkeimmät kehitysohjeet ja uuden kampuksen ensimmäisen tilavaihtoehdon ja visualisoinnit.

Henna_Soroush

Uusi työympäristöstrategia kuukaudessa

Kuuden viikon kuluessa osallistimme prosessiin lähes 30 ihmistä, teimme 9 haastattelua, kävimme useita keskusteluja ja kokouksia johtoryhmän ja muun henkilöstön kanssa, teimme monia havaintoja, järjestimme kolme työntekijäkokemustyöpajaa sekä kaksi suunnittelusprinttyöpajaa.

Osallistamalla onnistuimme keräämään tärkeimmät näkemykset Hyriasta, luomaan yhdessä Hyrian ihmisten kanssa uuden konseptin Hyvinkään kampukselle ja luomaan työpaikkastrategian Hyrian yleiselle kampuskehitykselle. Tämä tarkoittaa, että Hyria voi jatkaa Kauppalankadun kampuksen tarkempaa suunnittelua aikataulun ja selkeämmän suunnan mukaisesti.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen Hyria on päättänyt jatkaa yhteistyötä kanssamme. Seuraavassa vaiheessa autamme Hyriaa määrittelemään tarkemmin tilasuunnitelman, joka määrittelee eri tilojen ja paikkatyyppien ominaisuudet, lukumäärän, koon ja vaatimukset, jotka ovat arkkitehtisuunnittelun edellytyksiä. Lisäksi toimimme läheisenä kumppanina kampuksen muutoksen projektisuunnittelussa ja hallinnassa.