Muuntojoustavat tilat kasvun tueksi

Beneq koki työtilansa vanhanaikaisiksi ja kasvavalle yritykselle ne olivat jääneet auttamatta pieniksi. Tavoitteena oli saada olemassa olevat neliöt tehokkaampaan käyttöön ja modernisoida tilat vastaamaan nykypäivän tarpeita ja tukemaan yrityksen kasvua.

Tätä lähdettiin ratkomaan yhdessä Beneqin kanssa ja lopputuloksena luotiin käyttäjälähtöinen konsepti, minkä pohjalta muutosta lähdettiin toteuttamaan.

Hankalista tiloista käyttäjälähtöiseksi työympäristöksi

Beneqin työympäristö koostui yksittäisistä toimistoista jotka kiersivät talon ympäri, avointa tilaa ei juurikaan ollut ja tilat aiheuttivat haasteita kasvulle. Tiloissa työskenteli noin 70 henkeä ja tavoitteena oli saada tilaan työskentelemään 150 henkeä. 

“ Tavoitteena oli luoda muuntojoustavat, käyttäjälähtöiset tilat sekä saada käytössä olevat neliöt tehokkaampaan käyttöön. One size fits all -ratkaisua ei ole olemassa vaan lähdettiin luomaan ketterää työympäristöä, mikä mukautuu juuri Beneqin tarpeisiin” kertoo Agile Workin Esa Santamäki.

Tiloista haluttiin saada toimiva työympäristö, mikä houkuttelisi uusia työntekijöitä ja parantaisi nykyisten työntekijöiden työntekijäkokemusta. Tilojen tulee mahdollistaa niin yksilö-  kuin ryhmä- ja tiimityöskentely sekä erilaiset työtehtävät kuten prototypointi, testaus ja tutkimus.

Vapaus kehittää työympäristöä

Mikään tila ei ikinä ole lopullisesti valmis vaan hyvin suunniteltu tila elää käyttäjiensä mukana ja mukautuu yrityksen muuttuviin tarpeisiin.

 Hankkeen alussa toteutettiin tuotekehitysjohtajille työpaja jossa käytiin läpi tiimien kasvupotentiaalia ja erityistarpeita. Agile Work loi Beneqille työkalun käyttäjälähtöisiä palvelumuotoilu metodeja käyttäen, jonka avulla tiimien sijoittumista eri tehtäviin ja työtilanteisiin tehtiin  joustavammaksi. Työkalu antaa tiimeille vapauden kehittää omaa työympäristöään jatkossa tiettyjen, yhdessä sovittujen, reunaehtojen puitteissa.