fyysinen.png

Toimitilat ja fyysiset

työympäristöt pandemian aikana

ja jälkeen

What we do

Työympäristöt pandemina keskellä -artikkeli

Toimitilat ja fyysiset työympäristöt pandemian aikana ja jälkeen

Järjestimme toukokuussa webinaarin ja työpajan teemalla Työympäristöt pandemian keskellä. Olemme koonneet tästä webinaarista artikkelisarjan kunkin käsitellyn aihealueen ympärille. 

Näissä artikkeleissa referoimme käytyä keskustelua ja nostamme esiin keskeisiä oppeja ja ajatuksia.

 

Toukokuisen Työympäristöt pandemian keskellä - webinaarimme viimeisessä keskusteluosuudessa puhuttiin fyysisiä työympäristöjä ja toimitiloja kohdanneista muutoksista. Keskustelemassa olivat työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntija Suvi Nenonen Tampereen yliopistolta, Tobias Tommila Arkkitehdit LSV:ltä,  Mikko Östring, Raklin toimitilajohtaja sekä Ilkka Kaikuvuo - Varaanin toimitusjohtaja ja Frameryn ja Surveypalin perustaja.

 

Etätyöaika on muuttanut työn paikkasidonaisuutta radikaalisti monissa organisaatioissa. Tämä muokkaa toimistojen funktiota ja merkitystä ja sen myötä toimitilatarpeetkin tulevat uudistumaan. Keskustelijamme pohtivat tämän kehityksen vaikutuksia fyysisiin työympäristöihin näiden teemojen valossa:

 

TEEMAT KESKUSTELUISTA

  • Toimiston rooli muuttuu

  • Paluu työpaikalle - mitä huomioitava

  • Työympäristösuunnittelu muuttuu

  • Tietoa jaettava yli toimialarajojen

Toimiston rooli muuttuu

Työn tekemisen paikalla ei ole enää merkitystä, kunhan itse työ tulee tehtyä. Toimistolle tullaan tehokkaamman yhteisen työskentelyn ja kohtaamisten vuoksi.  Tobias Tommila kertoi Sveitsin Microsoftilla tehdystä tutkimuksesta, jossa oli havaittu työtekijöiden laittavan nyt toimistolle mennessään poissaoloviestin sähköpostiin. Onko tämä tuleva suunta? Toimistolle mennäänkin rakentamaan tiimiä ja tekemään yhteistyötä, ei työpisteille keskittymään työskentelyyn. Rutiinit hoidetaan kotitoimistolla. 

 

Tällainen suuntaus tulee väistämättä vaikuttamaan myös tilan käyttöön ja tilatarpeeseen. Työpisteiden ei uskota kokonaan poistuvan käytöstä, mutta mutta toimiston rooli voikin tulevaisuudessa olla se yhteinen tila, jossa tavataan ja tutustutaan kollegoihin ja ylläpidetään yhteishenkeä. Kotitoimistojen ergonomia tulee paranemaan ja osa työnantajista on ottanut tästä jo vastuuta. Co-workin tilojen merkityksen uskotaan myös nousevan.

Paluu työpaikalle - mitä huomioitava

 

Toimistolle paluun pitää olla turvallinen. Hygienian rooli korostuu, yhteiset pelisäännöt kirjoitetaan uusiksi ja tilojen käyttäjille asetetaan erilaisia etäisyyssääntöjä. Haasteena on kuitenkin miten luodaan ympäristö, joka on väljä mutta ei tyhjä. Miten voisimme kivalla tavalla osoittaa tyhjänä pidettävän paikan? 

 

Ilkka Kaikuvuo tuo esiin kiinnostavan lähestymistavan turvallisuuteen: Koska kukaan ei tiedä milloin tilanne oikeasti päättyy, pitäisikö turvallisuuden tunnetta luoda sillä, että kaikki muuttuu? Todetaan ja hyväksytään, että tämä on prosessi, joka voi muuttua parin viikon päästä uudestaan. 

 

Pandemian taloudellinen vaikutus on merkittävä. Vielä ollaan alussa ja paluu uuteen normaaliin tulee kestämään pitkään. Tärkeintä on pitää kiinni yhteisöllisyydestä, koska se luo turvaa ja luottamusta. Viestinä on oltava, että tehdään kaikki parhaamme. 

Työympäristösuunnittelu muuttuu

 

Pandemia tulee vaikuttamaan tilojen suunnitteluun. Esimerkiksi kaikki kosketuspinnat on harkittava tarkemmin; ovenkahvat, hissin napit, pöytäpinnat. Toimistoja tullaan jatkossa jakamaan pienempiin tiloihin, ja monitilatoimistossakin tiimikohtaisiin tiloihin. “Mietitään tarkemmin kuinka paljon porukkaa liikkuu yhtä aikaa missäkin, sanoo Ilkka Kaikuvuo. Myös investointeja harkitaan tarkemmin. Suvi Nenonen painottaa painottaa myös kestävää työympäristökehittämistä: millainen työn ekosysteemi ja paikkojen verkosto voi rakentua ympäristön ehdoilla? Pitää luoda työympäristöosaamista, jotta valintoja voidaan tehdä kestävällä perustalla. 

Missä tulevaisuudessa vaihdetaan ajatuksia?

Pohdintaan nousee millainen on tulevaisuuden henkilöstöruokala tai kahvikone, jonka äärellä vaihdetaan ajatuksia; miten nämä sijoitetaan niin että koko matka on turvallisuuden kannalta hallinnassa. Yksittäiset tilat järjestyy kyllä, mutta koko matkalle tulee varmasti uusia suunnitteluohjeita Suvi Nenonen ennustaa.

Osallistujakysymys:

 

Millaisten tilojen tarpeen työympäristönä uskot lisääntyvän eniten pandemian myötä?

 

Äänestyksen kolmen kärki on hyvin selvä: Eniten uskotaan lisääntyvän tarpeen kotitoimistoille (36), mikä ei ole yllättävää.

 

Seuraavana tulevat monitilatoimistot (27) ja kolmantena co-working -tilat (24).

 

Neljänneksi nousee yllättäen toimisto hubit (12).

 

Avotoimistojen tai huonetoimistojen tarpeen lisääntymiseen uskoo hyvin harva.

Tietoa jaettava yli toimialarajojen

 

Nyt tarvitaan hyviä alustoja monialaiseen tiedon jakamiseen. Asumisen ja työn tekemisen tilojen ammattilaiset pitäisi saada saman pöydän ääreen pohtimaan työympäristöratkaisuja ja jakamaan tietoa yli rajojen. IFMA:lla on kansainvälinen Covid-tietopankki, jossa on koottuna laajasti tietoa ja tärkeimmät huomiot työympäristöjen ja toiminnan suunnitteluun. Myös Raklilta on tulossa ohjeistusta.

Suomalaisella osaamisella kilpailukykyä

Mikko Östring Raklilta sanoo, että lyhyellä aikavälillä tärkeät turvallisuusasiat nähty sellaisena, ettei ole ne kellekään kilpailuvaltti. Hänen suosittaa nyt “keräämään maailmalta parhaita caseja, mietitään niitä miten ne soveltuu tänne, otetaan maabrändi ja mietitään miten me tehdään ne paremmin kuin kukaan muu ja sitä kautta saadaan luotua kokonaisvaltaisesti hyvinvointia.” Yhdessä onnistutaan ja tietoa jaetaan mielellään avoimesti.  

Työympäristön

kolme ulottuvuutta

Työympäristön voi jakaa kolmeen ulottuvuuteen; sosiaaliseen, virtuaaliseen ja fyysiseen.

Käsittelemme jokaista osa-aluetta omassa artikkelissaan, jotka pohjautuvat Työympäristö muutoksen keskellä -webinaariin.

Yhteenveto

Käsite työympäristöstä tulee muuttamaan muotoaan korona-pandemian myötä. Se miten toimiviksi uudet suositukset ja ohjeet muodostuvat ja miten me alan ammattilaiset organisaatioissa jatkossa kehitystä ohjaamme on monialaisen ja avoimen yhteistyön takana. Tuo yhteistyö on aloitettava nyt. Tietoa jakamalla ja yhdessä kehittämällä pystymme luomaan ratkaisuja muuttuvaan tilanteeseen.

Muuttuvat käytännöt, pelisäännöt ja sosiaaliset normit

Älytoimiston ratkaisuista tukea uuteen arkeen

lataa_raportti_kuva.png

Kokosimme webinaarin sisällön kattavaksi raportiksi.

Lataa omasi tästä ja tutustu webinaarin keskeisiin oppeihin.

Työympäristöt pandemian keskellä.

- raportti

ADDRESS 

 

Agile Work Oy 

Kuortaneenkatu 2 

00510 Helsinki

Finland  

Business ID: 2661604-9

CONTACT

 

E-mail:

contact@agilework.fi

 

Phone 

+358505427740 

INVOICING 

 

OPERATOR  

OpusCapita Solutions Oy 

E204503 

 

E-INVOICING

003726616049 

     

OVT / EDI 

003726616049