Älytoimiston ratkaisuista tukea uuteen arkeen

Järjestimme toukokuussa webinaarin ja työpajan teemalla Työympäristöt pandemian keskellä. Olemme koonneet tästä webinaarista artikkelisarjan kunkin käsitellyn aihealueen ympärille. 

Näissä artikkeleissa referoimme käytyä keskustelua ja nostamme esiin keskeisiä oppeja ja ajatuksia.

Toukokuun lopussa järjestämämme Työympäristöt pandemian keskellä -webinaarin virtuaalista työympäristöä käsittelevistä aiheista olivat keskustelemassa Perttu Ahvenainen – Taitorin myynnistä ja markkinoinnista vastaava osakas, Eetu Ristaniemi – Tractrin kehityspäällikkö (CDO) ja yksi perustajista, Tomi Teikko – Tieto Empathic Building palvelun isä, sekä Rick Aller – sisäilman seuraantaan ratkaisuja tuottavan 720 Degreesin toimitusjohtaja ja perustaja. 

Työympäristöjen muututtua globaalin pakotetun etätyötrendin myötä entistäkin virtuaalisemmaksi, on uusille teknologiolle ja digitaalisille palveluille organisaatioissa tarvetta ehkä enemmän kuin koskaan. Digitaalisilla työkaluilla on tärkeä rooli työn tekemisen ja yhteisön tukemisessa. Asiantuntijoidemme keskusteluissa korostuivat nämä teemat:

 

KESKUSTELUN TEEMAT

 • Teknologia tuo turvallisuutta työympäristöihin

 • Tekoäly ja data tukemassa organisaatioita ja etätyötä

 • Yhteisön merkitys korostuu

 • Kiinteistöala suuressa muutoksessa

Teknologia tuo turvallisuutta työympäristöihin

Teknologialla merkittävä rooli turvallisessa toimistolle paluussa. Älytoimiston datasta voi seurata esimerkiksi milloin työpiste tai tila on viimeksi siivottu tai onko toimistolla liikaa ihmisiä. Teknologia myös ohjaa siivoojan oikeaan paikkaan. 720 Degrees Rick Allerin mukaan sisäilma-asiat ovat nyt alkaneet herättää kiinnostusta kansainvälisestikin.

Datalla voidaan näyttää, että toimisto toimii ja se on turvallinen. 

Taitorin Perttu Ahvenainen kertoo, että koronan myötä työpisteiden ennakkovaraustoimintoa halutaan taas käyttöön, kun siitä oli melkein jo kokonaan luovuttu. Lisättynä toimintona service deskiin lähtee tieto käytön loputtua työpisteen desinfiointia varten. Se tuo psykologista ja fyysistä turvaa.

Teknologioilla, jotka muokkaa ihmisten käyttäytymistä ja intuitiivisesti ohjaa toimimaan oikein, tulee kysyntää. Älytoimistoratkaisut ei vielä yksin luo uutta toimintakulttuuria, mutta tukee sitä tekemällä datan näkyväksi.

Tekoäly ja data tukemassa organisaatioita ja etätyötä

Data johtamisen tukena auttaa ennakoimaan tulevia tilatarpeita. Kiinteistöjohto saa tietoa miten eri tiloja käytetään, tullaanko jotakin tiloja tarvitsemaan lisää. Teknologiaa ja dataa hyödyntämällä voidaan luoda käyttäjän tarpeista lähteviä turvallisia ja joustavia työympäristöjä. 

Työntekijälle data voi kertoa kannattaako tulla toimistolle pitkän matkan päästä, jos kaikki työpisteet on jo varattu. Tekoäly voi kertoa esimerkiksi on työmatkalla liikenne ongelmia, kannattaako lähteä ollenkaan liikkeelle.

Monien yritysten työkalut työympäristökokemuksen mittaamisessa ovat vanhentuneet. Kehittämisessä on ratkaisevaa tunnistaa eri käyttäjä- ja työpäiväprofiileita ja tehdä kehittämistä niiden pohjalta. Käyttäjä valitsee ne työkalut, jotka tukevat parhaiten omaa työtapaa. 

Yhteisön merkitys korostuu

Korona-aika on tuonut ilmi toimiston merkityksen – se on tärkeä ihmisten vuoksi. Miten luodaan yhteisöä, kun suuri osa työskentelee muualla kuin toimistolla ja kaikki on saatava osaksi sitä? Jotta ihmiset saadaan tulemaan toimistolle, on Tieto EB:n Tomi Teikon mukaan korporaatiosta on tultava imu ja se syntyy vain yhteisöllä.

Virtuaalityöalustat ovat tässä myös erittäin tärkeässä roolissa. Howspacella kehitetään koko ajan miten voidaan saada ihmiset kohtaamaan laadukkaammin ja tekoäly tukemaan dialogia reaaliajassa. 

Pandemia muuttaa pääkonttoreiden luonnetta

Jatkossa toimistoille saapumisen päätarkoitus onkin ehkä tavata ihmisiä. Tämä vaikuttaa oleellisesti kalustukseen ja tilojen jaotteluun; ei enää niin paljon työpisteitä ja hiljaisen työn tiloja, enemmän tiloja kohtaamiselle ja yhteistyölle. Eetu Ristaniemi näkee infran työskentelyn tärkeimpänä edellytyksenä ja merkittävänä motivaattorina mennä kodin ulkopuolelle tekemään töitä. 

Osallistujakysymys:

Mikä älytoimisto- teknologia tulee olemaan merkittävinmässä roolissa pandemian aikana?

Ei ole yllättävää, että erilaiset etätyötä ja kommunikointia helpottavat alustat kuten Teams tai G-Suite (19) koetaan selvästi merkittävimmiksi teknologioiksi pandemian aikana.

Toiseksi tärkeimmäksi nousee vahvasti työpisteiden varaus (11).

Kolmantena on ilmanlaadun mittaus (5). 

Näyttökuva 2021-3-31 kello 10.36.37

Kiinteistöala suuressa muutoksessa 

Kiinteistöalalla on edessä vaikeat ajat. Perinteinen liiketoimintamalli ei enää toimi. Tractrin Eetu Ristaniemen mukaan pandemia tulee tuomaan valtavia muutoksia alalle, sekä tilamitoituksen, että tilojen luonteen puolesta. Kiinteistökehittäjät joutuvat jatkossa ottamaan enemmän riskejä vuokrasopimusten suhteen ja heidän pitää pystyä perustelemaan suurempi riski sijoittajille. Toimistoympäristössä esimerkiksi liikevaihto sidonnaiset sopimukset tulevat lisääntymään. 

Activity Based Office tule olemaan koko kaupungin laajuinen verkosto. Ihmiset säästää liikkumisessa paljon aikaa. Muodostuu palveluntuottajia, jotka tarjoavat kodin lähellä hyvän infran työntekoon. Ihmisten kiinnostus vaikuttaa itse omaan työympäristöön ja valita mitä palveluita käyttää muuttaa kiinteistöalaa dynaamisemmaksi. Joustavuus ja mahdollisuus säätää kustannuksia lyhyellä varoitusajalla korostuu isolle käyttäjäorganisaatiolle. Valinnat vaikutta siihen millaisia resursseja tullaan rakennetamaan.

Yhteenveto

Digitaalisten työkalujen sekä älytoimisto teknologioiden ja datan tehokkaaseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen tarvitaan organisaatioissa tukea ja ohjausta. Teknologian ja datan potentiaali työskentelyn turvaamisessa, tehokkuuden parantamisessa ja johtamisen apuvälineenä koko laajuudessaan ovat monille vasta avautumassa. 

Uusiakin palveluita tullaan tarvitsemaan. Kiinteistöalan nostaminen kriisistä tulee vaatimaan monialaista kehitystyötä ja palvelutarpeiden uudelleenarviointia, mutta mahdollisuudet kiinnostaville uusille avauksille ovat laajat.

Työympäristön kolme ulottuvuutta

Sosiaalinen

Muuttuvat käytännöt, pelisäännöt ja sosiaaliset normit.

TEEMAT

 • Työntekijöiden jaksamisen tukeminen etätöissä
 • Erilaiset valmiudet vaikuttavat etätyöskentelyyn
 • Luottamus ja kohtaamiset etätyöaikana
 • Kriisin positiivisia vaikutuksia

sosiaalinen

Fyysinen

Toimitilat ja fyysiset ympäristöt pandemian aikana ja jälkeen

TEEMAT

 • Toimiston rooli muuttuu

 • Paluu työpaikalle – mitä huomioitava

 • Työympäristösuunnittelu muuttuu

 • Tietoa jaettava yli toimialarajojen

fyysinen