Käsikirja Podien valintaan

The Future Lab

Mitä odotetaan tulevaisuuden työympäristöltä? Ainakin muuntojoustavuutta. Erilaiset liikuteltavat ja modulaariset vetäytymistilat ovat keskeinen osa muuntojoustavaa työympäristöä, joka muuntuu organisaation ja työntekijöiden mukaan. Vetäytymistilojen, eli podien, valinnassa on kuitenkin monia huomioon otettavia seikkoja joten kokosimme käsikirjan helpottamaan päätöksentekoa. 

Suomen markkinoilla on useita kotimaisia vetäytymistilojen valmistajia ja myös lähinaapureistamme löytyy laadukkaiden ratkaisujen valmistajia. Valmistajat ovat lähteneet rakentamaan tuoteperheitään eri näkökulmista ja kullakin tuotteella on omat vahvuutensa ja muista erottavat tekijänsä. Eri valmistajien tuotteita voi olla suhteellisen haastavaa verrata keskenään ja myös faktojen löytäminen tilojen ominaisuuksista on usein hankalasti saavutettavissa.

Käsittelemme käsikirjassa mm. seuraavia aiheita:

  • Monimuotoisuutta työympäristöihin kustannustehokkaasti
  • Podien äänieristys
  • Mihin podin valinnassa tulisi kiinnittää huomiota
  • Podit osana työympäristösuunnittelua
  • Hankintamallit
  • Kumoamme yleisimpiä pelkoja
  • Vertailutaulukko 10 suosituimma valmistajan tuotteista

Käsikirjassa käymme läpi tärkeimpiä seikkoja, mitkä kannattaa ottaa huomioon podia valittaessa sekä esittelemme 10 Suomen suosituinta valmistajaa. Tarkoituksena ei ole laittaa erilaisia tuotteita ja niiden valmistajia paremmuusjärjestykseen vaan tuoda esille podien ominaisuuksia mahdollisimman helposti lähestyttävässä muodossa. Käsikirjan tavoitteena on auttaa hahmottamaan asioita, jotka podien valinnassa kannattaa huomioida sekä luoda katsaus poditarjontaan. 

Podeilla muuntojoustavuutta

Hyvin valittu vetäytymistila tuo lisäarvoa toimitiloihin, parantaa työskentelykokemusta monitilatoimistossa ja on myös visuaalisesti miellyttävä osa toimiston sisustusta. Parhaimmillaan podit tukevat avointa työkulttuuria ja muuntautuvat myös organisaation kasvaessa tai tilantarpeiden muuttuessa.