Toteutus

Projektin- ja muutoksenjohtaminen

Työympäristömuutoksen toteutus vaatii kykyä suunnitella tulevaa ja ennakoida hankkeen aikana tapahtuvia muutoksia. Muutosprojektin aikana tuemme erityisesti johtoa muutosjohtamisen, viestinnän, sekä projektin operatiivisen toteutuksen sekä johtamisen suhteen.  

Toteutusvaiheen palvelumme 

  • Muutosjohtaminen ja viestinnän suunnittelu
  • Toteutuksen ohjaus ja laadunvarmistus
  • Projektinjohtaminen
  • Rakentamiskonsultointi
  • Käyttöönoton suunnittelu
  • Henkilöstön valmennus sekä koulutuksen tuki

050221_AW_Services_Deliver2

Toteutus

Selkeästi vaiheistettu projektin- ja muutosjohtamisen prosessi

Työympäristömuutos pprojektin johtamisen osalta on tärkeää huomioida asiakkaan budjetti ja aikataulut sekä pyrkiä toteuttamaan suunnitelmat yhdesä tehtyjen päätösten pohjalta. Tämä vaatii erinomaista huomiota yksityiskohdille, mutta myös kykyä johtaa isoa kuvaa jossa yhteistyö toimijoiden välillä on avain onnistumiseen. 

Siirtyminen tulevaisuuden työntekemisen tapaan vaatii selkeää viestintää, sidosryhmien kuuntelua sekä harjoittelua uuden työympäristön hyödyntämiseksi. Tähän tarvitaan oikea aikaista käyttöönoton suunnittelu sekä henkilöstön valmennusta sekä koulutuksen tukea.

AW_SERVICE_Deliver_FIN

Toteuttamiamme tulevaisuuden työympäristöjä

Agile_Work_cafe
Yritykset

Työympäristö­konsepti tukemaan Blueforsin kasvua

NCC_hires_02
Kiinteistöt

NCC:n ketterä työympäristömuutos

Integroitu ja ketterä projektijohtaminen

Kokonaisvaltainen työympäristämuutos edellyttää, että menetelmät, prosessit ja työkalut ovat kunnossa. Hankkeissa on usein monia osapuolia joiden yhdenaikainen ketterä toimiminen on keskeinen edellytys hankkeen onnistumiselle.

Toteuttamamme kehityshankkeet ovat usein yhdistelmä ketterää muokkautumista muuttuviin tilanteisiin, sekä suunnitelmallisuutta, jonka ansiosta projektit pysyvät budjetissa ja aikataulussa.

Hyödynnämme eri tiedonhallinta järjestelmiä varmistaaksemme suunnittelutiedon oikea-aikaisuuden ja oikeilluusuuden. Tietomallit mahdollistavat eri suunnittelualojen työn yhteensovittamisen sekä toteutuksen ennakoimisen.  Tämä tuo kustannussäästöjä sekä varmistavaa sujuvan toteutuksen.

Agile Office by George on February 27, 2020 at 153144

Haluaisitko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!