Määritys

Kokonaiskuvasta strategiaan

Hyvin tehty määritysvaihe luo vahvan pohjan onnistuneelle työympäristömuutokselle.

Määritysvaiheessa työympäristöasiantuntijamme kartoittavat niin johdon kuin henkilöstön tarpeet, toiveet ja odotukset. Digitaalinen osallistaminen läpi prosessin takaa sopeutuvuuden muutoksiin prosessin aikana sekä skaalautuvuuden laajankin henkilöstömäärän kanssa.

Määritys vaiheen palvelumme: 

 • Työpajat
 • Kyselyt
 • Hankesuunnittelu
 • Työntekijäprofiloinnit
 • Tarveselvitykset
 • Työympäristöstrategia

050221_AW_Services_Define2

Muutos edessä - Mikä on tilanteenne?

Nopea kasvu

Yriyksen nykyiset tilat ovat jäämässä pieneksi.

Organisaatiomuutos

Muutokset organisaation toiminnassa tai rakenteessa luo uudenlaisia tilatarpeita.

Uusi ilme

Visuaalisen ilmeen uudistuksen myötä tilat on hyvä päivittää tukemaan yrityksen uutta identiteettiä.

Muutto

Uusi tila täytyy suunnitella yrityksen toiminnan ja henkilöstön tarpeita vastaavaksi.

Työn muutos

Muutokset työn tekemisen tavoissa aiheuttavat uudistustarpeita myös tiloissa.

Valmistautuminen tulevaan

Ympärillä tapahtuvat muutokset asettavat uusia vaatimuksia työympäristöille.

MÄÄRITYS

Kokonaisvaltainen ymmärrys työympäristöstä

Palveluprosessimme tarkoitus on varmistaa, että jokainen vaihe luo pohjan seuraavalle vaiheelle ja mahdollistaa päätösten tekemisen ketterästi, mutta varmasti, taaten käyttäjien sekä asiakkaan tarpeiden sekä tavoitteiden mukaisen lopputuloksen.

MÄÄRITYSVAIHEEN TUOTOKSIA:

 • Kartoitus tulevaisuuden tarpeista ja työympäristön kehittämisestä
 • Tavoitteet ja linjaukset uudelle työympäristölle
 • Työympäristökonsepti ja kriteerit työympäristölle
 • Tilaohjelma (paljonko tilaa, millaisia tiloja)
 • Suositukset jatkotoimenpiteistä & alustava kustannusarvio
 • Työympäristöstrategia

AW_SERVICE_Define_FIN

Toteuttamiamme tulevaisuuden työympäristöjä

2H1A5089- Edited by GA
Yritykset

Työympäristön ja työntekijä­kokemuksen ketterä kehittäminen

NCC_hires_02
Kiinteistöt

NCC:n ketterä työympäristömuutos

Digitaalinen Fasilitointi

Digitaalinen fasilitointi määrityksen tukena

Osallistamalla johtoa ja työntekijöitä prosessin aikana, tavoitteiden yhteinen määrittäminen ja uuden työympäristökonseptin yhteiskehittäminen luovat vahvan perustan suunnittelulle ja projektin tavoitteille. Digitaalinen fasilitointi mahdollistaa ketterän, ja osallistavan määrityksen.

Digitaalisen fasilitoinnin avulla luodaan vuorovaikutusta koko organisaation kesken. Helppokäyttöinen digitaalinen alusta muutosprosessi mahdollistaa tehokkaan ja interaktiivisen työskentelyn läpi koko projektin.

digitaalinen_fasilitointi

Haluaisitko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!