Lähestyminen

Strategiasta toteutukseen, kustannustehokkaasti

Palveluprosessimme on nelivaiheinen.

Digitaalinen osallistaminen läpi prosessin takaa sopeutuvuuden muutoksiin prosessin aikana sekä skaalautuvuuden laajankin henkilöstömäärän kanssa.

Noudatamme palvelumuotoilun perusajattelua, jossa asiakkaat ja sidosryhmät osallistetaan läpi koko prosessin ja yhteiskehittäminen on uuden työympäristön määrittämisen ja suunnittelun keskiössä.

Agile_work_isometric_2

Miltä tulevaisuuden työympäristön tulisi näyttää?

Moni organisaatio pohtii tällä hetkellä, miten ja missä heidän työntekijät tulevaisuudessa haluavat tehdä töitä ja mitä he odottavat tulevaisuuden toimistolta.

Autamme organisaatioita tämän tarpeen selvittämisessä ja uuden työympäristön määrittämisessä. Yhdistämme tulevaisuuden tutkimuksen keinot ja työympäristökehittämisen osaamisemme luodaksemme tulevaisuuden työympäristöjä.

Yhdessä tutkien ja osallistaen.

Miten toimimme

Käyttäjälähtöisyys

Työympäristön toimivuus on
käyttäjille tärkeintä. Siksi toiminnallinen suunnittelu tehdään meillä ennen sisustussuunnittelua.

Ketteryys

Tuotamme suunnitelmat ketterästi, pyrkien nopeisiin tarkoituksen mukaisiin kokeiluihin. Työmme tuo ketteryyttä myös asiakkaidemme
arjen toimintaan.

Kokemuksellisuus

Käytämme työvälineitä ja
malleja, joiden avulla suunnitelmat ovat kaikkien helposti ymmärrettävissä, tulkittavissa ja muokattavissa.

Kustannustehokkuus

Suunnittelemme ja toteutamme ympäristösi sinun budjetiisi sopivasti. Toimintamallillamme pyrimme varmistamaan, ettei tehdä turhia investointeja.

Digital First-lähestyminen

Digitaalinen osallistaminen läpi prosessin takaa sopeutuvuuden muutoksiin prosessin aikana sekä skaalautuvuuden laajankin henkilöstömäärän kanssa.

Digital First -lähestymistapa tuo paljon etuja ja tekee muutoksesta todella ketterän. Näiden digitaalisten työkalujen avulla on helppoa ja tehokasta jakaa ideoita, olla vuorovaikutuksessa, tehdä yhteistyötä ja luoda uutta organisaatiossasi koko muutosprosessin ajan.

Agile_work_remote_work

Digitaalinen fasilitointi määrityksen tukena

Osallistamalla johtoa ja työntekijöitä prosessin aikana, tavoitteiden yhteinen määrittäminen ja uuden työympäristökonseptin yhteiskehittäminen luovat vahvan perustan suunnittelulle ja projektin tavoitteille. Digitaalinen fasilitointi mahdollistaa ketterän, ja osallistavan määrityksen.

Digitaalisen fasilitoinnin avulla luodaan vuorovaikutusta koko organisaation kesken. Helppokäyttöinen digitaalinen alusta muutosprosessi mahdollistaa tehokkaan ja interaktiivisen työskentelyn läpi koko projektin.

IMG_0949

Koe tuleva työympäristösi - virtuaalisesti

Tilojen hahmottaminen ja toiminnallisuuksien ymmärtäminen on vaikeaa pelkän pohjapiirustuksen kautta.

Tämän vuoksi me osallistamme asiakkaan suunnitteluun virtuaalitodellisuutta hyödyntäen. Rakennamme ensin yhdessä käyttäjien kanssa yhteisen näkemyksen tulevasta työympäristöstä, joka mallinnetaan 3d-tilaksi.

Virtuaalimallissa tilan tulevilla käyttäjillä on mahdollisuus yhdessä tutustua tulevaan työympäristöön, jo ennen muutoksen totutusta. Virtuaalimallin avulla kokonaiskuva ja yhteinen ymmärrys uuden työympäristön ratkaisuista saavutetaan nopeammin.

Agile Office by George on February 27, 2020 at 125840

Integroitu ja ketterä projektijohtaminen

Kokonaisvaltainen työympäristämuutos edellyttää, että menetelmät, prosessit ja työkalut ovat kunnossa. Hankkeissa on usein monia osapuolia joiden yhdenaikainen ketterä toimiminen on keskeinen edellytys hankkeen onnistumiselle.

Toteuttamamme kehityshankkeet ovat usein yhdistelmä ketterää muokkautumista muuttuviin tilanteisiin, sekä suunnitelmallisuutta, jonka ansiosta projektit pysyvät budjetissa ja aikataulussa.

Hyödynnämme eri tiedonhallinta järjestelmiä varmistaaksemme suunnittelutiedon oikea-aikaisuuden ja oikeilluusuuden. Tietomallit mahdollistavat eri suunnittelualojen työn yhteensovittamisen sekä toteutuksen ennakoimisen. Tämä tuo kustannussäästöjä sekä varmistavaa sujuvan toteutuksen.

Agile Office by George on February 27, 2020 at 153144

Data tukemaan työympäristöjen kehittämistä

Työympäristöjen jatkuva kehittäminen vaatii ymmärrystä käyttäjien tarpeista, toiminnasta sekä siitä mihin tiloja käytetään.

Käytämme sensori pohjaisia ratkaisuja jotka mahdollistavat työympäristön reaaliaikaisen seuraamisen, raportoinnin sekä reagoinnin muutostilanteisiin.

Laajan yhteistyökumppani verkostomme kautta tarjoamme työympäristöjohtamiseen oikeanlaiset työkalut jolla varmistat saumattoman käyttökokemuksen.

Agile_work_office_1