Pilotista valmiiseen tilaan – TEKin joustava ja moderni työympäristö

Syksyllä 2018 Agile Work ryhtyi toteuttamaan hanketta, jonka tarkoituksena oli uudistaa TEKin työympäristö jäsenkeskeisesti ja parantaa kävijä- ja asiakaskokemusta. Ensimmäinen askel tässä projektissa oli pilotti, jonka perusteella toteutettiin laajempi työympäristömuutos, ja näin syntyi TEKin tulevaisuuden työympäristö.

Työympäristömuutos oli myös osa laajempaa TEK -brändiuudistusta. Uuden työympäristön oli annettava TEK -brändille sen arvoinen tausta ja tilaa hengittää. Lopputuloksena oli klassinen ja ajaton kokonaisuus TEKin henkilöstö- ja vierailijakokemuksen tukemiseksi, ja uuden brändin vahvistamiseksi.

Ajatonta suunnittelua ja tilaa kohtaamiselle

Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota materiaalivalintoihin, joiden piti olla korkealaatuista, kestäviä ja ajattomia. Työympäristön on palveltava sekä TEK:n jäseniä että työntekijöitä, ilman kompromisseja. Jaetut tilat ja tiimien omat kotipesät muodostavat saumattoman kokonaisuuden, joka kutsuu kohtaamaan  ja tekemään yhteistyötä.

Edellinen pilotti antoi arvokasta palautetta tilojen toimivuudesta ja suunnittelusta, ja näin henkilökuntaa osallistettiin muutokseen konreettisesti myös alkuperäisen määrittelyvaiheen jälkeen. Alusta alkaen tavoitteena oli mahdollistaa tulevan työympäristön kokeminen mahdollisimman konreettisesti, ja virtuaalitodellisuutta hyödyntäen tilat voitiin kokea jo ennen niiden valmistumista. 

Pilotista aina lopulliseen työympäristöön — uudet tilat palvelevat kaikkia sidosryhmiä muodostaen muuntojoustavan ja modernin kokonaisuuden.

legs

”Agile Work tarttui haasteeseen ja loi etsimämme työympäristön ilman kompromisseja. Määrittelystä aina suunnitteluun ja toteutukseen, taso oli korkea ja lopputulos oli sen mukainen. ”

Kati Johansson / TEK