Visioimassa tulevaisuuden kirjastoa Porin kaupungille

Määritys
– Tarvekartoitus
– Analyysi

Porin pääkirjasto ja Porin seudun kansalaisopiston opistotalo sijaitsevat niille vuonna 1976 rakennetussa kiinteistössä. Vuosien saatossa kummankin tahon toiminnan luonne ja tarpeet ovat merkittävästi muuttuneet sekä toiminnan volyymi kasvanut. Tavoite tämän tarveselvityksen osalta oli kartoittaa nykytilanne sekä käyttäjien tarpeet ja luoda selkeä visio tulevaisuuden kirjastosta ja opistotalosta.

Tarveselvityksen avulla Agile Work oli visioimassa tulevaisuuden kirjastoa ja kansalaisopistoa Porin kaupungille. Porin kaupungin lopullisena päätavoitteena on luoda tilat jotka palvelevat tulevina vuosikymmeninä ketterästi mukautuen, ja ovat houkutteleva vaihtoehto niin asiakkaille kuin työntekijöille.

Kaupunkilaiset mukana suunnittelemassa

Projekti aloitettiin tarveselvityksen laatimisella, jonka lisäksi tutkittiin rakentamisen oikeaa tarvetta ja mitoitusta. Tarveselvitys laadittiin Agile Workin ja hankkeen työryhmän kanssa osallistaen samalla niin henkilöstöä kuin kaupunkilaisia, kirjaston ja kansalaisopiston käyttäjiä. 

Osallistaminen toteutettiin kohdevierailuilla, haastatteluilla, kyselyllä sekä osallistamisella työpajojen ja tapaamisten muodossa. Lisäksi tilatarpeiden selvittämiseen osallistettiin tilojen käyttäjiä ja asiakkaita: kaikille avoimia työpajoja pidettiin kaksi ja lisäksi kirjastolle ja kansalaisopistolle tehtiin julkinen, avoin kysely.

Kirjaston ja kansalaisopiston tiloissa oli mahdollista jättää ideoita ja ajatuksia eri tiloihin liittyen. Osallistavien menetelmien avulla kerättiin ideoita, tarpeita ja toiveita, joiden pohjalta lähdettiin rakentamaan tilaohjelmaa. Näin tilaohjelma pohjautuu käyttäjien todelliseen tarpeeseen.

Pori_kirjasto_pöytä_SQ

Inspiraatiota vierailukierrokselta

Porin kirjaston edustajien kanssa vierailtiin kirjasto- ja monitilatoimistokohteissa inspiroitumassa ja tutustumassa erilaisiin ratkaisuihin. Vierailimme Viikin kirjastossa, Espoossa Lippulaivan kirjastossa sekä Kirkkonummella Fyyrin kirjastossa. Kohteet valittiin siten, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla Porin pääkirjaston ja kansalaisopiston opistotalon tarveselvityksen vaihetta, sekä tarjoavat uudenlaista näkökulmaa toisiinsa nähden.

Benchmark-kierrosten aikana kirjaston ja kansalaisopiston työntekijöiltä kerättiin havaintoja ja palautetta kohteiden toiminnallisuudesta. Kierros sai paljon positiivista palautetta ja tuotti paljon hyviä oivalluksia.

Pori_benchmarking_Fyyri

Käyttäjäpersoonat havainnollistamaan tarpeita

Käyttäjäpersoonien hyödyntäminen suunnittelussa auttaa ymmärtämään paremmin loppukäyttäjien tarpeita ja tavoitteita. Ne auttavat suunnittelijoita ennakoimaan käyttäjien käyttäytymistä ja tekemään parempia päätöksiä suunnitteluprosessin aikana. Myös tässä projektissa käyttäjien tarpeiden tutkimista varten ja tilojen suunnittelua helpottamaan laadittiin käyttäjäpersoonat, joiden avulla tutkittiin mitä kaikenlaisia tiloja erilaiset käyttäjät tarvitsevat.

Lähtötietojen ja yhteisten työpajojen pohjalta tunnistettiin yhteensä 11 keskeistä käyttäjäpersoonaa, huomioiden niin eri ikäryhmät kuin vierailijat sekä henkilöstö. Nyt luotuja käyttäjäpersoonia voidaan hyödyntää myös myöhemmässa vaiheessa kun kirjaston ja kansalaisopiston hanke etenee.

Porin kirjaston käyttäjäpersoonia

Tarpeet käytiin [tässä selvityksessä] kattavasti läpi, tästä on hyvä lähteä viemään hanketta eteenpäin.

Jarno Marila, Porin kaupunki

Kohti uutta kirjastoa ja kansalaisopistoa

Tarveselvityksessä koottiin yhteen Porin kirjasto- ja kansalaisopistopalveluiden tilatarpeet tulevaa hankeselvitystä varten. Lähtökohtana oli etsiä tilaratkaisuja, jotka muodostavat monikäyttöisiä kokonaisuuksia, jossa tilat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja joissa tilojen yhteiskäyttöisyyttä edistetään

Tarveselvityksen tulokset esiteltiin loppuvuodesta 2022 Porin kaupungille, joka päätti lähteä kehittämään kirjaston ja kansalaisopiston opistotaloa laaditun tarveselivityksen havaintojen perusteella.

 

Tarvitsetko apua tarveselvityksen tai osallistavien menetelmien kanssa? Ota yhteyttä!

Lisää asiakastarinoita ja projektejamme löydät täältä

Pori_kirjasto_SQ_02

Porin kaupungin kirjasto

Porin kirjasto