TD Synnexin toimiston raikas uudistus

TD Synnex Finlandin Espoon toimiston uudistuksen tavoitteena oli yrityksen brändin vahvistaminen sekä innovatiivisen ja käyttäjäkeskeisen työympäristön luominen. Hanke kattoi monipuolisesti kaikki vaiheet suunnittelusta toteutukseen. Projektissa oli olennaista tarjota kokonaisvaltainen ratkaisu, joka parantaisi työntekijöiden työskentelykokemusta ja samalla tukisi yrityksen strategisia tavoitteita. 

TD Synnex on kansainvälinen johtava tietotekniikan palveluntarjoaja yrityksille. Suomessa TD Synnex työllistää noin 70 henkilöä.

Tilat vastaamaan lämminhenkistä toimistokulttuuria

Jo alkukartoitusten aikaan kävi selväksi, että TD Synnexin Espoon toimistolla huokuu lämminhenkinen ilmapiiri ja väkeä on toimistolla päivittäin runsaasti, vaikka työtä saa tehdä joustavasti myös etänä. TD Synnexin Suomen organisaatio koostuu myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista, jotka arvostavat työpaikan fyysistä läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Toimistolle tullaan niin tiimityöskentelyn kuin pääosin puhelimessa sekä etänä tapahtuvan asiakastyön vuoksi. Tämä huomioon ottaen tilat haluttiin päivittää tukemaan yhä enemmän yhteistyötä sekä tiimien välisen vuorovaikutuksen parantamista ja satunnaisia kohtaamisia, joita kaikkien kesken jaettu työympäristö mahdollistaa. 

Muutoksen lähtökohtana oli nykytila-analyysi sekä TD Synnexin uudistettu globaali työympäristöohjeistus. Nykytila-analyysi käsitti useita osatekijöitä, kuten tilojen tekniset tiedot, tilaratkaisujen arvioinnin sekä havainnointikierroksen nykyisissä tiloissa. Näiden tietojen pohjalta johdon visiointityöpajassa lähdettiin tarkastelemaan tulevaisuuden työntekijöiden tarpeita, tilojen käyttötapoja ja luotiin yhteinen tavoitetila muutokseen.

Td_Synnex_SQ_3

Kokonaisvaltainen avaimet käteen -ratkaisu

Projektin menestyksen yksi kulmakivistä oli Muutos vai Muutto -konseptin avaimet käteen -ratkaisu, joka tarjosi kokonaisvaltaisen ratkaisun aina suunnittelusta toteutukseen. Tämä tarkoitti sitä, että asiakkaan ei tarvinnut huolehtia eri osa-alueiden koordinoinnista, vaan Agile Work hoiti kaiken alusta loppuun. Tämä lähestymistapa vähensi huomattavasti asiakkaan taakkaa ja antoi heille mahdollisuuden keskittyä omaan ydintoimintaansa. Projektinjohtamisen ja rakennuttamiskonsultoinnin tarkka suunnittelu ja toteutus varmistivat, että kaikki osa-alueet etenivät sujuvasti ja aikataulussa. Projektin kulku pysyi hallinnassa, budjetti pidettiin kurissa ja aikataulussa pysyttiin kiinni.

Vahva yhteistyö eri kumppaneiden kanssa varmistivat projektin sujuvuuden ja onnistumisen. Tilojen uudistaminen ei rajoittunut pelkkään visuaaliseen ilmeeseen, vaan varmistettiin myös käytännöllisyys ja toimivuus läpi koko projektin. Yhteistyö kiinteistönomistajan, Newsecin, kanssa oli keskeistä, sillä muutoksessa otettiin huomioon myös rakennuksen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. Hyvät kalustekumppanit kuten Blanco+, toimittivat tiloihin laadukkaat ja ergonomiset ratkaisut, jotka vastasivat työntekijöiden tarpeisiin. Tietotekniikan palveluntarjoajalle laadukas ääni- ja kuvatekniikka oli tärkeää, joten AV-ratkaisuissa auttoi toimistoteknologiaan erikoistunut 4Business.

Myös Niemen muuttopalvelut olivat suuri osa projektia, sillä olemassaolevia kalusteita siirrettiin remontin ajaksi sivuun ja uusia kalustetia toimitettiin paikalle. Projektin huolellinen suunnittelu ja aikataulutus mahdollisti työtilojen hyödyntämisen myös remontin aikana.

Td_Synnex_SQ_1

Viihtyisät monikäyttöiset tilat

Tavoitteena oli luoda moderni, raikas ja viihtyisä työympäristö, joka sopisi yrityksen brändiin ja tarpeisiin. Suunnittelussa keskityttiin erityisesti monikäyttöisiin tiloihin, kuten viihtyisään työkahvilaan, yhteistyön tiloihin ja monipuoliseen tapahtumatilaan. Samalla haluttiin huomioida vierailijat ja asiakkaat ja luoda sisääntuloalueesta yrityksen käyntikortti.

Tilojen suunnittelussa korostettiin käyttäjäkokemuksen parantamista ja toiminnallisuutta. Työtilat jaettiin äänivyöhykkeisiin, edistämään keskittymistä ja vähentämään häiriötekijöitä samalla mahdollistaen yhteistyölle omat tilansa, joissa puolestaan saa keskustella kollegoiden kanssa ja soitella puheluita asiakkaille. Lisäksi tilan jakaminen puolijulkiseen ja yksityiseen vyöhykkeeseen auttoi luomaan selkeän ja tehokkaan työympäristön.

Olemassa olevia kalusteita hyödynnettiin viisaasti ja uusia hankintoja tehtiin harkiten, erityisesti panostaen työkahvilaan, yhteistyötiloihin sekä tiloihin, jotka näkyvät myös vieraille ja asiakkaille. Olemassa olevaa runsasta kokoelmaa viherkasveja hyödynnettiin: niitä sijoitettiin katseenvangitsijoijksi ja luomaan viihtyisyyttä. Tilojen visuaalista ja akustista jakamista varten käytettiin verhoja suuremmissa avonaisissa tiloissa. Lisäksi tapahtumatila varustettiin säädettävillä ja pinottavilla kalusteilla, jotta erilaisia tilaisuuksia varten tapahtumatilan kalustusta voidaan vaihdella esimerkiksi koulutuksesta työpajatyöskentelyyn.

Td_Synnex_SQ_5

Onnistunut päivitys toimistotiloille

Lopputuloksena oli työympäristömuutos, joka loi henkilökohtaisen ja inspiroivan työympäristön. Tilojen uusi ilme ja toiminnallisuus tukevat niin yhteistyötä kuin keskittymistäkin. Samalla tiloissa säilyi lämmin tunnelma ja ainutlaatuinen yhteisöllisyys, joka oli jo entuudestaan vahvana läsnä.

Tilojen päivitys ei pelkästään vastannut TD Synnexin tarpeisiin, vaan loi myös pohjan tulevaisuuden kasvulle ja menestykselle: Siirtyminen jaettuihin työpisteisiin mahdollistaa TD Synnexille kasvun ilman, että pitää siirtyä suurempiin tiloihin. Kokonaisuudessaan avaimet käteen -konsepti tarjoaa yrityksille helpon ja hallitun tavan toteuttaa työympäristömuutoksia.

Td_Synnex_SQ_2

Aivan fantastiset tilat! Lopputulos on paljon parempi kuin uskalsin toivoakaan!

TD Synnexin henkilökunnan edustaja